โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการพลังงานสัญจรประจำปี 2562 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ณ ลานกิจกรรม 90 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน  ได้จัดทำโครงการพลังงานสัญจรประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ทุกระดับชั้น มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงาน เข้าใจถึงบทบาทที่จะร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยจัดกิจกรรมด้วยรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ซึ่งภายในรถประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานในรูปมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ