โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน The 12th Thailand Nation Cheerleading Championship 2016 ณ อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย Angel Team ของโรงเรียนเราคว้า 7 รางวัลได้แก่
- คะแนนสูงสุด Arm Motion Basic ระดับอายุ 7-12 ปี
- รองชนะเลิศอันดับ 1 Individual solo
- รองชนะเลิศอันดับ 6 Individual solo
- รองชนะเลิศอันดับ 7 Individual solo
วันที่ 2
- รองชนะเลิศอันดับ 4 Cheer Dance
- รองชนะเลิศอันดับ 7 Double Cheer Dance
- รองชนะเลิศอันดับ 11 Double Cheer Dance
 

ดูรูปภาพทั้งหมด FACEBOOK >>> คลิกที่นี่