โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานอย่างล้นหลาม

      ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดงานสาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับโรงเรียนภายในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในทุกระดับชั้นมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะทางวิชาการและการแสดงออกที่สร้างสรรค์ผ่านการแสดงและการร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆโดยภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การแข่งขันจินตลีลาประกอบเพลง ตามรอยเท้าพ่อ การแข่งขันโยนลูกเทนนิส ปั้นดินน้ำมัน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง คัดลายมือภาษาไทย แข่งขันเปิดพจนานุกรม การบรรยายธรรมะหลักธรรมนำชีวิต ดำเนินชีวิตตามรอยพ่อ การแข่งขันโปรแกรม Paint เพียงพอ พอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน การแข่งขันเดาะบอล การประกวดคัดลายมือภาษาจีนและการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ โรงเรียนวชิรวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแหย่ง โรงเรียนพุทธิโสภณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดดอกเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย และ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ-ข่าว นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

ภาพ-นางสาวอรทัย อินทวงค์ (นายมนตรกฤต เพิ่งเติง)

โรงเรียนสาธิตฯ LINE ID : satit.cmru.ac.th

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook โรงเรียน  <<<<<คลิกได้เลยครับ>>>>>