โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการ การสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC: Professional learning communty) 
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
ณ บ้านสวนดอกไม้รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
 

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.กฤษฏา บุญชม และ อ.ปริยาพร กองคำ รองผู้อำนวยการและคณะครู ได้จัดโครงการ การสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional learning communty) ระหว่างบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านสวนดอกไม้รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ