โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ในหัวข้อ "ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต "
วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562
ณ centra by Centara Government Complex Hotel กรุงเทพฯ

 

 
 

 

ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำโดยอาจารย์ปริยาพร กองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์รำพึง โนพวน อาจารย์พิเชษฐ์ คนสูง และอาจารย์ทศพล ยานันท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ในหัวข้อ "ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต " ซึ่งเนื้อหาในการอบรมนี้เป็นการอบรมบทเรียนวิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเต็มรูปแบบให้กับนักเรียน และเพื่อสามารถนำมาต่อยอดในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 สิงหาคม 2562 ณ centra by Centara Government Complex Hotel กรุงเทพฯ

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ