โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561
โดยใช้ลานเอนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนและสนามฟุตบอล เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันแฟนซีรีไซเคิล การแข่งขัน Science Show การแข่งขันจัดสวนถาด การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ จรวดขวดน้ำและการแข่งขันจรวดพุ่งไกล

ในการนี้ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.ได้มีการเปิดงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ เป็นประธานในการเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เกิดประสบการณ์ตรงและนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย

 

ภาพ :  บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ

ข้อมูล : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ