โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Kyoto Kyoiku University ประเทศญี่ปุ่น 
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งหมด 18 คน จาก Kyoto Kyoiku University ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาร่วมสังเกตการณ์การเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา อีกทั้งยังเข้ามาช่วยทำกิจกรรมให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งทางโรงเรียนสาธิตได้นำการแสดงชุด "กลองสะบัดชัย" มาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ