โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

????ประกาศ การสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ????????
รายละเอียดข้อมูล https://drive.google.com/drive/folders/1BnNehZJ3fFtw-g4GKtyHyMXEObeWOLwi?usp=drive_link
 


???????? ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์  คลิกที่ลิงค์นี้

https://drive.google.com/file/d/1UJsCSK6QYwUDOCrK0K6id2XZp5qKZGtc/view?usp=drive_link