โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

S__15179904.jpg
 

S__15179908.jpg
 


 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีโอกาสศึกษาหาประสบการณ์การ เรียนรู้นอกสถานที่

จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

 

กำหนดจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจร (MUSEUM ON STREET) โดยนำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ให้บริการแก่นักเรียน เพื่อนำความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของภาคเหนือและศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ และร่วมกันอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมพร้อมกับรายการกบนอกกะลามาถ่ายทำรายการ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพ – ข้อมูล :  นางศุภกัญญา  เพชรบุรีและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ

ข่าว : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง และนายทศพล  ยานันท์


 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ