โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

             เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ (เจียเจีย) นักเรียนชั้น ป. 2/1 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหมากรุกสากลระดับนานาชาติฯ รายการ Harrow Inter-School Chess Tournament 2016 : Under 8 Girls on 6 February, 2016 in Bangkok, Thailand