โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

งานนิทรรศการ "ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม"
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จ.เชียงใหม่

 

 
 
 

 

อาจารย์ ดร.กฤษดา บุญชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ "ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม" เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จ.เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สนช.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยมีการจัดนิทรรศการและเวทีเสวนาเผยแพร่แนวคิด ผลงาน ความสำเร็จของต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจ

 

ภาพ :  นายกิตสชนม์  ศรีตุลา  

ข้อมูล : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ