โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ว่ายน้ำพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ว่ายน้ำพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2  วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนประชาบำรุง อ.เมือง จ.พะเยา โดย เด็กหญิงภวชล ศิริวรรณภาอร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญ ว่ายน้ำประเภทว่ายกบ 100ม. เหรียญเงิน ประเภทว่ายกบ 50 ม. เหรียญเงิน ประเภทว่ายผลัดฟรีสไตล์ 50 ม. เหรียญเงิน ประเภทฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทองแดง และว่าย กรรเชียง 50 ม. เหรียญทองแดง กรรเชียง 25 เมตร เหรียญทองแดง ทางโรงเรียนฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมความสามารถ และขยันฝึกซ้อม เป็นตัวอย่างของเพื่อน พี่ น้อง สืบต่อไป

 

ภาพ    : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ข้อมูล  : นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะคะ