โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศึกษาดูงาน 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ปริยาพร กองคำ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และส่งเสริมความรู้ด้านการบริหาร และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ