โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแข่งขันรายการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 
 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า
ทีม OMG. ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น Junior
ทีม Heyday ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Pre-teenage

โดยทั้งสองทีมได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร