โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

การแข่งขันรายการ 2nd Chiang Mai Open Rapid Chess championship 2019
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ปัณณธร แก่นรัตนะ ชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และเด็กชาย ปุณยธร แก่นรัตนะ ชั้น ป.2/1 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

ซึ่งคนเก่งทั้ง 2 คนของเราได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ 2nd Chiang Mai Open Rapid Chess championship 2019 โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ จัดโดย ชมรมหมากรุกพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ร่วมกับสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย, ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ชมรมกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เชียงใหม่

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ