โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563
ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 
   

 

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 65 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ