โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

                นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ โครงการหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนมาสร้างสรรค์ผลงาน ณ โรงเรียนพระหฤทัย ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 ผลปรากฎว่า เด็กชายธนวัฒน์ อัมสัย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน หุ่นยนต์บังคับมือ "รักษ์ริมปิง" ระดับประถมศึกษาเขตภาคเหนือ ณ โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม่ จัดโดย ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย

ข่าว โดย นายมนตรกฤต ญาณวชิรสกุล


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ