โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิรุณพัตร์ ศุภางงคะรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ้นดับ 1 คลาส DB ชาย Division 2 THE CHAMPIONS NTJGF JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS 2014-2015 จากสมาพันธ์กอล์ฟเยาวชน ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558 ณ สนามเชียงใหม่ อินทนนท์กอล์ฟ แอน เนเจอรัลรีสอร์ท จ.เชียงใหม่