โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

การสั่งจองชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563

 

 

ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทาง การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ยกเลิกการจำหน่าย/สั่งจองชุดเครื่องแบบนักเรียน ตามกำหนดการเดิมในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายทางระบบออนไลน์

ทั้งนี้ทางชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายแล้วในรูปแบบออนไลน์

ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าไปสั่งจองชุดเครื่องแบบนักเรียนได้ที่ http://bit.ly/3dfX8d5 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 และทางชมรมฯ จะดำเนินการออกบิลใบสั่งซื้อให้กับท่านเพื่อนำไปชำระเงินในขั้นตอนต่อไป

ช่องทางการติดต่อ : ไลน์ไอดี : @rgh6474m
เฟสบุ๊ก : m.me/parentclubsatitschool.cmru

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ