โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบและสัมภาษณ์ นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (นักเรียนใหม่)  ทดสอบ พร้อมสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง กำหนดการดังต่อไปนี้


ระดับประถมศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8:00 น.- 15:30  และ

ระดับ เตรียมอนุบาล-อนุบาล วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8:00 น.- 11:00
 

เลิศวิชา พลานามัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม


หมายเหตุ ให้ท่าน​อ่านเอกสาร ไฟส์แนบให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อประโยชน์ของบุตรหลานของท่าน

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ !! >>>