โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมมาลาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

 
 

 

กิจกรรมมาลาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการจัดพิธีมาลาบูชาครูขึ้นโดยเป็นพิธีที่ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2561 ได้สำนึกในพระคุณของครูและขอขมากรรมต่อครู โดยมี อาจารย์ ดร.กฤษฏา บุญชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในพิธีและรับฟังธรรมะบรรยายเรื่องพระคุณครู โดยพระวิทยากร พระอาจารย์ ชญานนท์ แสงสว่าง ณ ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ

wesdf34