โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าโครงการแข่งขันชิงทุน
Teaching toys English contest ปีที่ 2 โดยใช้โปรแกรม DynEd

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบในวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 โดยนักเรียนสามารถเข้าสอบผ่านโปรแกรม DynEd ด้วยตนเองที่บ้านหรือหากไม่สะดวกนักเรียนสามารถเข้ามาสอบได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ