โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงฐิติกาญจน์  บริรักษ์
เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงฐิติกาญจน์ บริรักษ์ นักเรียนชั้นป.6/1 ที่เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยรับมอบรางวัลจาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยเทศบาลนครเขียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ