โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

การอบรมโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ​ Professional Community Learning (PLC)​ "การเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ​
ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ​ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" 

เมื่อวันที่ 7 -​ 8 พฤศจิกายน 2563
ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหาร​ คณะครู​ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ เข้ารับการอบรมโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ​ Professional Community Learning (PLC)​ ในหัวข้อ​ "การเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ​ ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ​ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ​ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 -​ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ