โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสี “พวงครามเกมส์ ครั้งที่ 15” ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในการแข่งขันกีฬาสีพวงครามเกมส์ ครั้งที่ 15 ได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียน การวิ่งคบเพลิง การกล่าวคำปฏิญาณตน การแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนอนุบาล แข่งขันกองเชียร์ วิ่งกรีฑาและการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันกีฬาสี “พวงครามเกมส์ ครั้งที่ 15” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งได้แสดงความสามารถทางการกีฬาอีกด้วย

คลิกชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่ >>