โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


 

 
 

 

ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ระดับชั้นปฐมวัย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับครูและนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

ได้คิด ต่อยอด และ พัฒนาโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมกันเสนอโครงการ หลังจากได้เรียนมา 4 สัปดาห์

 

อนุบาล 1/1 โครงการ กุ๊ก กุ๊ก ไก่

อนุบาล 1/2 โครงการ กล้วย

2/1 โครงการเจ้าชายกบ

2/2โครงการ บ้านแสนสุข

3/1 และ3/2โครงการข้าวไทย

 


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ

 

 

ภาพ - ข้อมูล : นางสาวทิพานัน  นันตาราช

ข่าว : นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง