โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมวันคริสต์มาส
25 ธันวาคม 2561
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

 
 
 

 

เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้และรับทราบถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยมีการแสดงละครภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ตัวแทนนักเรียนร่วมกันร้องเพลงประสานเสียงในเพลง Santa Claus is coming to town และมีคุณลุงซานตาคลอสมาแจกขนมให้กับนักเรียนสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับนักเรียน ทั้งนี้ในวันดังกล่าว คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมการพับต้นคริสต์มาสให้กับนักเรียนที่เรียนในชั่วโมงภาษาอังกฤษ

 

ภาพ -  ข้อมูล  : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายทศพล  ยานันท์ และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี้ได้เลยนะคะ

สล็อตออนไลน์