โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

           

        เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดงานกีฬาสีพวงครามเกมส์ครั้งที่16 ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ ชมพู ฟ้า ส้ม เขียว  โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี พวงครามเกมส์ ครั้งนี้ 

 

 

ชมภาพกิจกรรมกีฬาสี พวงครามเกมส์ ครั้งที่ 16 >>>>>