โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019
วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 
ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 

 
 
 

 

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและ สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทุกภาคของประเทศไทยมีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลายสู่การพัฒนาทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
เพิ่มทักษะทางสังคมที่ดี เป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจาก ยาเสพติดเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย  ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โดยมีนายจักรกฤษ์ แสนใจ และนางวรารัตน์ หมอดู เป็นครูผู้ควบคุม นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ นายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน นายณัฐพล สมบูรณ์ทวีสุข และนายเจษฎา ไชยวงศ์ เป็นครูผู้สอน
ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนาม ทีม Heyday
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Pre-Teenage 
และทีม Oh My Gosh ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Junior 
เข้ารับถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ

 

ภาพ : นางวรารัตน์  หมอดู
ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ