โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ฐิติกาญจน์ บริรักษ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมงานประกวดการแข่งขันหนูน้อยนานาชาติ
จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ชั้น 4 YOYO LAND เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับรางวัล หลายรางวัล ดังต่อไปนี้
1. บุคลิกภาพยอดเยี่ยม
2. รางวัลชนะเลิศคู่ขวัญแม่ลูก
3. รางวัลหนูน้อยคนเก่ง
  

ข้อมูลภาพ คลิกที่นี่ >>>