โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th 

     ขอแสดงความยินดีกับทีม Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด TO BE NUMBERONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSSHIP 2016 รุ่น JUNIOR ได้รับรางวัล 8,000 บาท ได้รับเกียรติบัตรจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย จังหวัดเชีึยงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว