โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรการแข่งขันรายการต่างๆ
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

วันนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ตามรายการต่างๆดังต่อไปนี้
1. เกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Sumo Robot และโยนไข่ลงตึก ในกิจกรรม stem day ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา
3. เกียรติบัตรนักเรียนที่สามารถสอบไล่ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษาประจำปี 2561

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ