โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

เด็กชายมุซอับ ถมเล็ก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัล 1) เเมทเเข่ง. Chiang Rai Taekwondo Championship. 9 JuLy 2017. สังกัดLionfighter ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ11-12ปีชาย น้ำหนัก39-42กก. 2.) เเมท เเข่งStudent open2017. วันเสาร์ที่12สิงหาคม2560 ประเภท. ต่อสู้ ชายอายุ 11-12ปีรุ่นน้ำหนัก42-46กก. สังกัดLionfighter Academy (ส่งในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) 3.เเมท U League Taekwondo League of Chiang Mai วันเสาร์ที่13 สิงหาคม 2560 อุทยานหลวงราชพฤกษ์(พืชสวนโลก) ประเภท ต่อสู้ยุวชนชายอายุ11-12ปีรุ่นน้ำหนัก42-46กก. สังกัดTEAM Lionfighter Academy ด้วยความปรารถนาดี จาก #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี่ได้เลยนะครับ