โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ 2565

4-2-65-0746-Microsoft-Lens1.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens2.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens3.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens4.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens5.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens6.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens7.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens8.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens9.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens10.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens11.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens12.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens13.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens14.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens15.png 4-2-65-0746-Microsoft-Lens16.png

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์
ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
▶️▶️ https://drive.google.com/drive/folders/1KPxQggK_9rVWD5y97WjvCvAkTFA1qkmj

หรือเข้าไปดูที่ Facebook ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนประเมินพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2565