โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ณ ลานกิจกรรม อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่​

 

 

 
 
 

 

กิจกรรม “วันลอยกระทง” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมเปิดพิธีกิจกรรม “วันลอยกระทง” ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ เพื่อปลูฝังให้เด็กได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีดั่งเดิม ของวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมนี้มีการประกวดวาดภาพระบาย ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ที่ได้รับรางวัลทุกคนนะคะ

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ