โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ของแสดงความยินดีตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัย North เชียงใหม่