โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ทางนี้มีตัวแทนคุณแม่ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เป็นคุณแม่ผู้เป็นแบบอย่างเข้ารับเกียรติบัตร จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ