โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

กิจกรรม To be number one teen dancercise camp 2021
ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2564
ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 
 
   

 

ตัวแทนทีม Heyday นักเรียนร.ร. สาธิตมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม To be number one teen dancercise camp 2021 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก

โดยกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ To be number one ที่วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศได้มีการพัฒนาทักษะที่จะเป็นในการเตรียมตัวเข้าสู่กสรแข่งขันและพัฒนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจแก่เยาวชน

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ