โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

คณะผู้บริหารให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Hip Hop International 2019 

 

 
 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ท่าน ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่าน ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้เดินทางไปส่งและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯที่สนามบินเชียงใหม่ ก่อนออกเดินทางในนามตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขัน Hip Hop International 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยก่อนออกเดินทางนักเรียนได้ไปกราบขอพรจากท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางจำนวน 109,900 บาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมสนับสนุนจำนวน 127,890 บาท ช่วยส่งกำลังใจให้กับเด็กๆ และคุณครูผู้ควบคุมทีมทุกคนด้วย

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ