โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกียวโตคะโจ ประเทศญี่ปุ่น
ในโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมประจำปี 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

 

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกียวโตคะโจ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมประจำปี 2562 ซึ่งนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จะได้ทำการ เยี่ยมชมและสังเกตการณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง / นายทศพล  ยานันท์

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ