โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง ทั้ง 5 ท่าน

 

 
 
   

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง ทั้ง 5 ท่าน

1. คุณครูสุพิชญา ฑีฆาวงค์ (ครูเฟิร์น)​ สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต( เกียรตินิยมอันดับ 1)​ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. คุณครูรัตนาภรณ์ ชัยขาว (ครูแป้ง)​ สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

3. คุณครูณัฐธิดา พะก่าพันธ์ (ครูอุ๋งอิ๋ง)​ สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4. คุณครูอรวรรณ​ รกไพร​ (ครูมิ้น)​ สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) สาขาการประถมศึกษา

5. คุณครูวี​ระวัฒน์​ ฤทธิ์​ศร​(เหล่าซือตูมตาม)​ สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) สาขาภาษาจีน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2560 และ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ