โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

นักเรียนโรงเรียนสาธิตร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณป้าดาวเรือง
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนสาธิต ในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ 1 คน ได้แก่คุณป้าดาวเรือง นันตาราช หัวหน้าแม่ครัวของโรงเรียนสาธิตฯ ในโอกาสนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์ปริยาพร กองคำ เป็นตัวแทน กล่าวแสดงมุทิตาจิต พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตร่วมกันมอบของที่ระลึก เพื่อแทนคำขอบคุณให้กับคุณป้าดาว ที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้พวกเราทาน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ