โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศ ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2565


_5602513473108367_646810278242153770_n.jpg