โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
​วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 
 
 

 

 

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนชั้นป.1-ป.6 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนคโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง / นายทศพล  ยานันท์

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ

ubsder8234