โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

การประชุมผู้ปกครองในห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

 

 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองในห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ