โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th


แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 1 - 26 มิถุนายน 2563
"เข้าถึง เท่าเทียม เรียนได้ทุกเวลา"


ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะแจ้งตารางเรียนของทุกระดับชั้น
และกลุ่มเพื่อเข้าเรียนให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใส่ใจ ห่วงใย นักเรียนทุกคน

 

 

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ