โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่ได้รับเกียรติบัตรผ่านระดับการเรียนภาษาอังกฤษใน Unit 1 - 8 ในแต่ละ Level โดยการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Dyned ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้พัฒนาการฟัง และพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Dyned

 

 

ภาพ -  ข้อมูล  : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายทศพล  ยานันท์ และนางสาวนิชชิมา  บัวประเสริฐยิ่ง

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>> ที่นี้ได้เลยนะคะ

เครดิตฟรี