โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

พิธีถวายพระพรชัยมงคล​
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ ศาลาร่มโพธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 
 

 

คณะผู้บริหารนำโดย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯและรองผู้อำนวยการได้นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณศาลาร่มโพธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 ภายในงานจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และได้นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ รำถวายพระพร ในชุด "สดุดีพระแม่แก้วของแผ่นดิน"

 

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค โรงเรียน ได้ที่ >>>>ที่นี้เลยนะคะ