โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

 

ขอเชิญชวนนักเรียนแต่งกายในชุดผี​ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม​
Satit​ Happy​ Halloween​ 2020​
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมนี้ 2563
แล้วพบกับกองทัพผีบุกสาธิตนะคะ