โทรศัพท์ / โทรสาร

053-885591,053-885583

อีเมล์ติดต่อ

SatitCMRU@cmru.ac.th

ขอเชิญนักเรียน ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกวดภาพถ่ายคู่ผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมหน้ากากอนามัย ตามตัวอย่างใต้โพสต์ #ฟังอย่างปลอดภัย

ชิงเงินรางวัล 500 บาท

สำหรับผู้ที่มีคะแนนจากยอดไลค์สูงสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

โดย 1 ยอดไลค์ = 1 คะแนน

1. ผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 และผู้ปกครอง

2. ภาพถ่ายเป็นภาพคู่ของนักเรียนและผู้ปกครองที่สวมหน้ากาก #ฟังอย่างปลอดภัย

3. ผู้ที่ได้รางวัล จะได้รับใบประกาศนียบัตร

ส่งผลงานใน comments ใต้โพสต์นี้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประกาศผลใน FB นี้ วันที่ 5 กันยายน 2565